Vở kịch : " Lý Trưởng mẹ đốp "

Vở kịch : " Lý trưởng mẹ đốp "

 

 

Dựng kịch : Mr. Tùng

Hóa trang : Phương Linh

Diễn viên :

Hải Yến - vai Lý trưởng

Thu Hà - vai mẹ đốp